Z historie TJ Zdemyslice

Při založení se přihlásilo 104 členů (42 mužů,16 žen, 46 dětí). První valná schůze se konala 13.9.1936, předsedou byl zvolen pan Jan Dvořák a jednatelem pan Petr Adolf. Jako spolková místnost a tělocvična sloužil hostinec u pana Josefa Komorouse č.p. 6. Prvními akcemi byly Tělocvičná akademie, Veřejné vystoupení členů, Posvícenská zábava a Vánoční dětská besídka spojená s nadílkou.

 • 30.5.1937 se konal velmi úspěšný „Sokolský zájezd“ na fotbalovém hřišti a cvičilo se před 800 diváky.
 • 15.3.1939 obsadila německá vojska celou naši republiku a začal útisk všeho českého, tedy i Sokola. Jeho činnost byla více a více omezována.
 • 13.4. 1941 byla úředně zakázána veškerá činnost Sokola  a všechen sokolský majetek byl zabaven.
 • 2.11.1946 obnovil Sokol v naší obci svoji činnost.
 • V roce 1947 byl uspořádán „Týden dětské radosti“. Výtěžek z celé akce (1030,- Kč) byl věnován obecní knihovně na nákup dětských knih.
 • V létě 1947 bylo od MNV pronajato hřiště dětské tělovýchovné jednotě a bylo zde zřízeno hřiště na odbíjenou a místo pro skok daleký.
 • V roce 1978 měla TJ Sokol 121 členů (54 mužů,19 žen, 48 dětí).
 • Od roku 1974 se pravidelně pořádají sportovně-kulturní akce jako závody na lyžích, dětské sportovní odpoledne, turnaje ve fotbale, turnaje v nohejbale, turnaje v hokeji, turnaje v odbíjené, turnaje ve stolním tenise, dále přespolní běh, skupinová cvičení v tělocvičně, dětský maškarní ples, večerní pouťová zábava, odpolední čaje.
 • V roce 1980 byla otevřena přestavěná sokolovna.
 • V roce 1985 měl TJ Sokol Zdemyslice 177 členů (72 mužů, 32 žen, 73 dětí).
 • V roce 2015 se změnil název organizace na TJ Zdemyslice z.s.
 • V roce 2016 má TJ Zdemyslice 102 členů (37 mužů, 42 žen, 22 dětí).

 

FOTOGALERIE